articles

طراحی ویلا
طراحی ویلا

چرا ما؟

محمداسداللهی بعنوان طراح و معمار سال 2005 از دانشگاه مدیترانه شرقی با بالاترین رتبه بعنوان برترین فارغ التحصیل شد، در ابتدای سال 1384 شرکت معماران بلندآسمانه را بعنوان یک مشاور معماری ایجاد نمود. از اینرو در سال 1384 پس از بازگشت از دانشگاه مدیترانه شرقی، برآن شد تا با تاسیس یک آتلیه معماری نقش مشاور معماری را در حوزه ساختمان بعهده بگیرد.
محمد اسداللهی معماری را اجین شده با روح آدمی و روح طبیعت می داند معماری را محصولی می داند که بشریت از ازل تا ابد با آن مرتبط بوده اند و خواهند بود.
این محصول باید باعث تقویت ارتباط انسانها در قالب معماری شهری و باعث آرامش ارتقاء کیفی طراحی در فضاهای داخلی گردد.